Növényvédelem, kártevőirtás - Debrecen - Gyomirtás Parlagfűirtás Nádirtás Gyékényirtás Kártevőirtás Rágcsálóirtás 

Növényvédelem

Cégünk a növényvédelem valamennyi területével foglalkozik, így valamennyi növényi kórokozó és kártevő elleni védekezés a tevékenységi körünkbe tartozik. Összhangban minőség és környezetpolitikánkkal, munkáink során - az EU normatívákat is kielégítő Integrált Növényvédelem (IPM, Integralt Pest Management) irányelveit követjük. Az Integrált Növényvédelem fejlettebb technológiát követel, ezért kivitelezői oldalról magasabb beruházási költségekkel is jár. Mivel cégünk maximálisan elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért felvállaltuk az Integrált Növényvédelem alkalmazásához szükséges többletkiadásokat.

A csúcstechnológia alkalmazásának köszönhetően a legmagasabb lombkoronák teteje is elérhető. A nagynyomású permetezőgépeinkkel akár 40 m magasságba, és 60 m vízszintes távolságra is igen nagy pontossággal, pont a megfelelő mennyiségben juttatjuk el a permetezőszert. Az elektrosztatikus csepptöltésű kijuttatástechnika megakadályozza az elsodródást, így a legtávolibb pontokon is jó fedettség érhető el.

Integrált Növényvédelem

Az integrált védekezés nagyobb odafigyelést és szakmai felkészültséget tesz szükségessé. Különös gondot kell fordítani kártevő helyzet és a természetes ellenségek (predátorok, paraziták) számának felmérése, a várható fertőzés előrejelzése, megfelelő vegyszer választására, jó időzítésre, és nem utolsósorban a kijuttatástechnikára.

Környezetvédelem az Integrált Növényvédelemben

Az Integrált Növényvédelem szigorú kritériumainak eleget téve kizárólag környezetkímélő vegyszereket alkalmazunk. Ezek az anyagok a talaj- és egyéb mikroorganizmusokat, a melegvérű élőlényeket, hasznos rovarokat (pl. levéltetveket pusztító katicát, zengőlegyet, fátyolkát, valamint a ragadozó atkákat), továbbá a vízi élőlényeket (halakat) megkímélik, miközben a kártevőket, betegségeket elpusztítják. A környezetvédelmi szempontból leginkább megfelelő növényvédőszerek kiválasztása a következő tulajdonságok alapján történik:

 • lebomlás (bomlásdinamika, perzisztencia)
 • a vegyszer mérgezősége (melegvérű élőlényekre, halakra és egyéb élőlényre, mikroorganizmusokra vonatkozó toxicitás)
 • szelektivitás (hatás a káros szervezeteket pusztító hasznos élőlényekre - a predátorokra és parazitákra: pl. katica, zengőlégy, fátyolka, ragadozó atka stb.)

Az általunk alkalmazott elektrosztatikus feltöltésű kijuttatástechnikának köszönhetően minimális a környezetterhelés, az elsodródás mértéke szinte elenyésző, és végeredmény képen a védekezés hatásfoka magasabb a hagyományos technológiákhoz képest.

Szerrotáció

A hatékonyság fokozásának érdekében nagy gondot fordítunk a szerrotációra is. A vegyszereknek ellenálló (rezisztens) kártevők, ill. kórokozók (betegségek) kialakulásának megakadályozása érdekében célszerű eltérő hatásmechanizmusú (hatásmódú) vegyszer-csoportokba tartozó növényvédőszereket váltakozva alkalmazni.

Gombaölőszerek esetében a gyakorlat szempontjából két hatásmód csoport különböztethető meg, melyeket váltogatva, vagy tankkeverékben célszerű kijuttatni:

 1. szisztemikus (felszívódó) gombaölőszerek
 2. kontakt (felszínen ható) gombaölőszerek

A szisztemikus (felszívódó) vegyszerek hosszú hatástartamúak, jó fedettséget biztosítanak, de velük szemben aránylag könnyen kialakulnak rezisztens (ellenálló) gombatörzsek. A kontakt (felszínen ható) vegyszerek rövidebb hatástartamúak, gondosabb permetezést (fedettséget) igényelnek, azonban több ponton támadják a betegséget, ezért kicsi a rezisztencia kialakulásának lehetősége.

Rovarölőszerek esetében az alábbi hatásmechanizmusokat különböztetjük meg, melyek váltakozva történő alkalmazása szintén fontos tényező:

 1. biológiai rovarölőszerek
 2. kitinszintézis gátlók
 3. juvenoid hormone analogok
 4. piretroidok
 5. kloronikotinilek
 6. foszforsav észterek
 7. egyéb hatásmechanizmus
 8. atkaölőszerek

Növényvédőszerek IPM besorolása

Az Integrált Növényvédelem a növényvédő szereket - a környezetvédelem illetve szerrotáció szempontjából - 3 csoportba sorolja:

 1. zöld
 2. sárga
 3. piros

Ezek közül csak a zöld és a sárga kategóriába tartozó növényvédőszerek használhatók az Integrált Növényvédelem kereteiben.

A növényvédelem gazdaságossági szempontjai

A gazdaságossági tényező szintén nagyon nagy szerepet játszik az integrált védekezésben. Ennek megítélése különös szakértelmet igényel, koránt sem lehet a hagyományos hektárköltség alapján érdemi döntést hozni. A vegyszerek gazdaságosságát befolyásoló (illetve adott helyzetben azt meghatározó) tulajdonságai a következők lehetnek:

 1. adott terület védelméhez szükséges vegyszerköltség (Ft/ha)
 2. hatásspektrum: adott helyzetben különösen gazdaságos lehet, ha ugyanaz a vegyszer egyidőben több kártevőcsoportot is irt. Adott esetben egy magasabb hektárköltségű vegyszer gazdaságosabb, mint kettő vagy több - egyedenként olcsóbb vegyszerből álló tankkeverék.
 3. hatástartam: pl. atkaölőszerek esetében többek között a fenpiroximát (Ortus), hexitiazox (Nissorun) 60-70 napig hatásos. Ezek a hosszú hatástartamú atkaölőszerek az IPM kategóriába tartoznak, és alkalmazásuk magasabb hektárköltségük dacára is gazdaságosabb, mint egy rövid hatástartamú, esetenként olcsóbb hagyományos atkaölőszeré.
 4. várakozási idők (munkaegészségügyi, élelmezésegészségügyi)
  a rövid élelmezésegészségügyi várakozási idő (ÉVI) különleges gazdasági előnyt jelenthet. A legrövidebb (akár 0 napos) várakozási idővel rendelkező növényvédőszerek szinte kivétel nélkül az IPM kategóriába tartoznak
 5. környezetvédelmi megítélés: adott helyzetben az IPM besorolású termékek gazdaságossága vitathatatlan
 6. formuláció: EC (folyékony), WP (poralakú permetezőszer) WG (mikrogranulátum) stb. pl. hajtatásban esetenként a füstölőszer formuláció minden más formulációnál gazdaságosabb lehet.
 7. kiszerelés (csomagolás): mérete, minősége stb.

Legyen szó akár rovar- atka- vagy gombaölőszerről, gyakorlott növényvédő szakmérnökeink - az Integrált növényvédelem prioritási szempontjait figyelembe véve - megbízhatóan kiválasztják az adott körülmények között legideálisabb tulajdonságokkal rendelkező, leggazdaságosabb növényvédőszert, illetve a helyes védekezési módot. Sokan nem is gondolják, hogy pl. a növényvédőszerek szelektivitásának mértéke milyen fontos tényező gazdaságossági szempontból is. Ha egy adott szer jó szelektivitás tulajdonsággal rendelkezik, akkor a védekezés után a káros szervezeteket pusztító hasznos élőlények nem pusztulnak el, hanem felszaporodnak, minek köszönhetően adott esetben akár megspórolható egy újbóli, 2. védekezés.

Cégünk évtizedek óta folyamatosan fejleszti az alkalmazott technikát a megújuló technológiai megoldásoknak megfelelően.

AGROKEMI Bt. Debrecen

Cím:
4028 Debrecen, Kardos u. 6.

Telefon:
+36 70 375-4311

Fax:
(52) 417-156

Email:

Fő tevékenységi kör:

növényvédelem

gyomirtás

parlagfűirtás

sarjirtás

nádirtás és gyékényirtás

kártevőirtás

ISO 9001 logoISO 14001 logo

 

A parkokban, közterületeken előforduló díszfákat (pl. vadgesztenye, platán, nyárfa), valamint cserjéket, dísznövényeket leggyakrabban veszélyeztető növényi károsítók a következők

Növénykárosító rovarok

aknázómoly (Cameraria ohridella)

csipkéspoloska (Corythuca ciliata)

lombrágó hernyók: pl. aranyfarú lepke (Euproctis chrysorrhoea), amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea), gyapjas lepke (Leucoma salicis)

poloska (Pantilius tunicatus)

tripszek

levéltetvek

pajzstetvek (Coccoidea)

atkák: gubacsatkák (Eriophyidae), takácsatkák (Tetranychidae)

 

Növényi kórokozók

platán gnomoniás betegsége (Apiognomonia veneta)

vadgesztenye guignardiás levélfoltosság (Guignardia aesculi)

lisztharmatfélék

peronoszpóra

 


Aknázómoly (Camerariasdf ohridella)


Csipkéspoloska (Corythuca ciliata)


Aranyfarú lepke (Euproctis chrysorrhoea)


Amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea)


Poloska (Pantilius tunicatus)


Levéltetű


Nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis)


Pajzstetű (Coccoidea)


Gubacsatka (Eriophyidae)


Takácsatka (Tetranychidae)

 

Készítette:
Honlapkészítés Debrecen